Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.
Polityka prywatności

Posiadamy certyfikaty:

PIMOT
Certyfikaty Przemysłowego Instytuty Motoryzacji.

ZETOM KatowiceCertyfikaty Zakładu Badań i Atestacji "ZETOM" im. Profesora Fryderyka Stauba w Katowicach.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychWpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jesteśmy przedstawicielem:

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę:

Hans-Hepp

Węże zbrojone do sprężonego powietrza 10 / 40 bar

WĘŻĘ ZBROJONE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wybierz opcję:Ilość:

 

Wąż techniczny zbrojony 3-warstwowy
do sprężonego powietrza.
Wykonany z bezbarwnego PCV ze wzmocnieniem tekstylnym.

Przeznaczenie :
-do sprężonego powietrza, do wody

Ciśnienie robocze 10 bar
Ciśnienie rozrywające 40 bar.
Temperatura pracy od -40 do +60 C.
Twardość ok. 76 Sha

Wąż dostępny wyłącznie w rolkach po 50 metrów.
śr. wewnętrzna grubość ścianki waga kg / 25 m szt/paleta
Ø 5,0 2,00
Ø 6,0 2,50 2,70
Ø 8,0 2,50 2,41
Ø 9,0 2,50 2,70
Ø 10,0 2,50 2,94
Ø 10,0 3,00
Ø 12,0 2,50 3,50
Ø 12,5 3,00
Ø 13,0 3,00 4,50
Ø 14,0 3,00 2,94
Ø 16,0 3,00 5,37
Ø 19,0 3,50 6,22
Ø 25,0 4,00